top of page

Disclaimer:

Deze disclaimer is bedoeld om de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de fotograaf als de klant te verduidelijken. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de diensten van de fotograaf.

  1. Auteursrecht: Alle afbeeldingen die zijn gemaakt door de fotograaf blijven eigendom van de fotograaf en zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten. Het is niet toegestaan om deze afbeeldingen te reproduceren, verspreiden, wijzigen of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

  2. Gebruiksrechten: De klant heeft het recht om de ontvangen afbeeldingen te gebruiken voor persoonlijk gebruik, sociale media en niet-commerciële doeleinden, tenzij anders overeengekomen met de fotograaf.

  3. Beeldbewerking: Het is niet toegestaan om de ontvangen afbeeldingen te bewerken, bijsnijden of te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

  4. Publicatie en promotie: De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte afbeeldingen te gebruiken voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot portfolio's, website, sociale media en tentoonstellingen, tenzij anders overeengekomen met de klant.

  5. Aansprakelijkheid: De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt tijdens de fotosessie of als gevolg van het gebruik van de ontvangen afbeeldingen.

 

Door gebruik te maken van de diensten van de fotograaf, stemt de klant in met de bovenstaande voorwaarden en verplichtingen. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de fotograaf.

bottom of page